Категории продукти

Общи условия

Използването на онлайн магазин за GPS навигация и сонари  Navigacia-GPS.com означава, че сте съгласни и сте приели общите условията за ползване на уеб сайта.

I. УСЛОВИЯ НА ПОЛЗВАНЕ

 

Предмет

Navigacia-GPS.com предоставя възможност на своите Клиенти да закупуват избраните от тях стоки след заплащането на продажната им цена, при стриктно спазване на описаните условия и разпоредби на този уеб сайт.

За право на закупуване на стоки от магазина не е нужна регистрация на Клиента. Поръчка може да направи всеки пълнолетен български гражданин над 18 години след като се регистрира в системата и/или попълни коректно необходимите лични данни.


Права и Задължения на Клиента

Клиентът има право да използва всички предоставени ресурси на Navigacia-GPS.com като не нарушава българското законодателство.

Клиентът има право да се откажете от поръчаните стоки в срок от 7 работни дни от получаване на стоката и да изиска връщането на заплатената сума в следните случаи:

-    стоката не е използвана;
-    не е нарушавана опаковката и търговския вид;
-    условията по чл.55 от ЗЗП;

Клиентът има право да не приеме заявената от него стока в следните случаи:

-    доставената стока не съответства на поръчаната;
-    при транспортирането стоката и опаковката са повредени;
-    дължимата цена на стоката не съответства на цената при заявката;

Клиентът има право при получаване на пратката да провери съдържанието на пакета за съответствие на получената стока с подадената заявка. При констатиране на нарушения във външния вид на стоката, куриера e длъжен да състави протокол за увреждане на пратката.
Клиентът е длъжен:

-    да попълни точно и коректно изисканите данни при регистрация и/или поръчка;
-    да заплати цената на поръчаната стока;
-    да не предприема умишлени действия за подаване на фалшиви поръчки;


Права и Задължения на Navigacia-GPS.com

Navigacia-GPS.com се задължава да достави в уговорения срок и вид поръчаната стока.

Navigacia-GPS.com не носи отговорност за неправилна информация предоставена от производителите относно характеристиките на стоките.

Navigacia-GPS.com има право да се откаже от задължението за доставка на стоката, в случай че Клиента не бъде намерен на посочения от него адрес в уговорения срок на доставката или не са осигурени условия за предаването на стоката.

Navigacia-GPS.com има право без предупреждение да променя всякакъв вид информацията на уеб сайта както и вида и цената на предлаганите услуги. При допуснати грешки или неточност в информацията Navigacia-GPS.com не дължи никакви обезщетения на Клиентите си за претърпени вреди или пропуснати ползи.

Navigacia-GPS.com има право да изпраща на Клиентите си търговски съобщения включително и непоискани във връзка с информиране, рекламиране и кореспонденция.

Navigacia-GPS.com има право да развали договора едностранно без предизвестие при неспазване на Общите условия или задълженията по него, както и други предвидени в закона случаи.

 

 

II. ПОВЕРИТЕЛНОСТ

 

Navigacia-GPS.com приема ангажимента да пази предоставените от Вас данни.
Тази декларация за поверителност разкрива каква информация събираме за Вас, когато посещавате нашият онлайн магазин за GPS навигация и сонари и как използваме тази информация. Нашата политика е да гарантираме неприкосновеността на събираните данните и използването им единствено за целите на сайта Navigacia-GPS.com. Ние по никакъв начин или условия няма да споделяме или използваме информацията неправомерно.

 

 

Събиране на лична информация:

 

Личната информация която събираме може да включва Вашето име, адрес, телефон, e-mail. Също така събираме определена информация относно Вашето посещение, като вид на използвания от Вас браузер, дата и време на достъпа Ви до сайта ни, страниците които посещавате и от къде сте насочени към магазина за GPS навигация и сонари. Цялата тази информация се използва да подобри сайта ни и да ни улесни в администратирането му.

 

 

Използване на Вашата лична информация:

 

Личната информация която събираме в този сайт ще бъде използвана изключително и единствено за предоставяне на желаните от Вас услугите. Ние може да използваме личната Ви информация за да Ви информираме за продуктите или услугите които използвате чрез нас или за други продукти и услуги, а също и за изпращане на важни известия или актуализации.


Магазин Navigacia-GPS.com © 2018